Cercetare

FIŞA STRUCTURII DE CERCETARE

1. Date de identificare a structurii de cercetare

Denumirea structurii de cercetare INGINERIA MEDIULUI , acronim IngMed
Tipul structurii de cercetare CENTRU DE CERCETARE
Numele directorului structurii de cercetare Prof.dr.ing. Vasile Filip SOPORAN
Telefon 0264-401624
Fax 0264-415054
e-mail v_soporan@yahoo.com
Pagina de web (dacă este cazul) http://www.utcluj.ro/facultatea_de_stiinta_si_ingineria_materialelor/catedra_de_ingineria_mediului.php

Persoane de contact: Conf.dr.ing. Viorel DAN

Telefon: 0264-401.624; Fax: 0264-415054

e-mail: viorel.dan@sim.utcluj.ro

2. Domeniile în care se doreşte a fi recunoscută structura de cercetare

 1. Domenii
  • 291,100 - Ingineria mediului
  • 291,300 - Metalurgie
  • 291,400 - Ingineria materialelor
  • 291.402 - Materiale compozite
  • 291,800 - Inginerie interdisciplinară
  • 300,800 - Protecţia mediului
  • 290,500 - Inginerie mecanică şi industrială
 2. Cuvinte cheie în ariile de cercetare abordate

  tehnologii curate; valorificare deşeuri; reciclare materiale, reconstrucţie ecologică; dezvoltare durabilă; materiale noi; energie durabilă; modelare structuri; evaluare a riscurilor; studii de impact; sisteme de monitorizare a mediului.

3. Strategia structurii de cercetare

Centrul de cercetare IngMed, face parte integrata din Departamentul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Misiunea Centrului de cercetare IngMed este orientată şi dezvoltată pe următoarele direcţii de acţiune:

 1. Cercetări cu caracter ştiinţific, care să fundamenteze teoretic procesele şi tehnologiile de sinteză în contextul dezvoltării durabile.
 2. Cercetări cu caracter aplicativ, pentru sinteza unor materiale noi şi pentru elaborarea de tehnologii neconvenţionale, performante şi ecologice.
 3. Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu agenţii economici de profil, pentru participarea comună la realizarea unor proiecte de cercetare complexă interne şi internaţionale.

Principalele tematici de cercetare ale Centrului de cercetare IngMed sunt:

4. Organigrama structurii de cercetare

5. Echipa structurii de cercetare

Resursele umane ale Centrului de cercetări IngMed sunt asigurate prin personalul de cercetare menţionat mai jos:

5.1. Echipa Centrul de cercetare INGINERIA MEDIULUI - IngMed

Nr. crt. Numele şi prenumele Functia didactica Functia cercetare Conducator doctorat
1 dr.ing. Vasile Filip SOPORAN Profesor CS I DA
2 dr.ing. Tiberiu RUSU Profesor CS I DA
3 dr.ing. Valer MICLE Profesor CS I DA
4 dr.ing. Viorel DAN Conferenţiar CS II NU
5 dr.ing. Emil RITI-MIHOC Conferenţiar CS II NU
6 dr.ing. Ovidiu NEMEŞ Şef lucrări CS III NU
7 dr.ing. Dan PORCAR Şef lucrări CS III NU
8 dr.ing. Simona Elena AVRAM Şef lucrări CS III NU
9 dr.ing. Simona Elena AVRAM Şef lucrări CS III NU
10 dr.ing. Cristina DEAC Şef lucrări CS III NU
11 dr.ing. Marius Dan CRIŞAN Şef lucrări CS III NU
12 ing. Tiberiu Romi LEHENE Asistent Asistent cercetare NU
13 Drd.ing.Bianca SOPORAN - Asistent cercetare NU

5.2. Echipa lărgită a Laboratorului de cercetare EVALUAREA ŞI ANALIZA MEDIULUI INDUSTRIAL