Educatie

În prezent, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile girează programele de studii universitare în domeniul ingineriei mediului:

Activitatea didactica a membrilor departamentului, prin disciplinele de domeniu si de specialiate in ingineria mediului si a materialelor, se adresează în principal studenţilor de Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului.

Prin Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile (CPADDD), creat în cadrul departamentului la 1 august 2010 în baza proiectului POSDRU/92/3.1/S/50933 „Promovarea culturii antreprenoriale”, sunt girate programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență, după cum urmează:

De asemenea, prin CPADDD, începând cu 2012, sunt girate programelor de studiu în domeniul învățării pe tot parcursul vieții :