Departamentul de Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile

 • Admitere

  Toate informatiile despre admitere.

 • Orar

  Informatii despre orarul activitatilor universitare.

 • Cercetare

  Toate informatiile despre cercetare.

 • Educatie

  Informatii despre oferta educationala.

Revista ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

Seria: Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile

In actuala structură şi denumire, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile (IMADD) funcţionează din octombrie 2011 pe structura Catedrei de Ingineria Mediului, ca urmare a reorganizării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

In prezent, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile, ca structură a Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului, are ca misiune realizarea trinomului unei universităţi antreprenoriale: educaţie – cercetare – servicii în comunitate.

Misiunea de educaţie constă în formarea profesională în domeniul ingineriei mediului, la nivel universitar (licenţă - master - doctorat) şi postuniversitar.

Misiunea de cercetare urmăreşte generarea şi transferul de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă - în domeniile protecției și ingineriei mediului, a ingineriei materialelor și a antreprenoriatului ecoresponsabil.

Serviciile în comunitate urmăresc promovarea şi dezvoltarea de parteneriate public-public si public-privat cu mediul socio-economic local, regional, naţional si internațional - în scopul implicării Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului Universităţii.

Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile dispune de o baza materială modernă pentru desfășurarea activităților didactice şi de cercetare, în domeniile inginerei mediului și a ingineriei materialelor.