Noutati

 • 1 Noiembrie 2016

  Situaţia punctajelor obţinute în urma evaluării dosarelor depuse în vederea obţinerii gradaţiilor de merit acordate în anul 2016.

  DOSARE DEPUSE:
  Prof. dr. ing. Valer MICLE;
  Conf. dr. ing. Ovidiu NEMES.

  Extras din procesul verbal