Prezentare

In actuala structură şi denumire, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile (IMADD) funcţionează de la 3 octombrie 2011 pe structura Catedrei de Ingineria Mediului, ca urmare a reorganizării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 ( link - scurt istoric).

In prezent, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile, ca structură a Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului, are ca misiune realizarea trinomului unei universităţi antreprenoriale: educaţie – cercetare – servicii în comunitate.

Misiunea de educaţie constă în formarea profesională la nivel universitar în domeniul ingineriei mediului (licenţă - master - doctorat) şi postuniversitar - în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic şi adaptării la schimbările permanente. În acest sens, Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile coordonează următoarele programe de educaţie:

Activitatea didactica a membrilor departamentului, prin disciplinele de domeniu și de specialiate în ingineria mediului și a materialelor, se adresează în principal studenţilor de Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.

Misiunea de cercetare urmăreşte generarea şi transferul de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă. Domeniile de cercetare, în care îşi desfăşoară activitatea membrii departamentului, sunt: protecția și ingineria mediului, ingineria materialelor și antreprenoriatul ecoresponsabil (link : aici -..........................).

1. Evoluţia instituţională

În 1948 a luat fiinţă la Cluj învăţământul tehnic superior prin înfiinţarea Institutului de Mecanică, cu secţiile de Termotehnică şi Maşini de lucru. Institutul a funcţionat până în 1953, iar durata cursurilor era de 4 ani.

În 1953 s-a înfiinţat Institutul Politehnic din Cluj în baza hotărârilor Consiliului de Miniştri nr. 2688/1953 şi 2727/1953. La înfiinţare, Institutul a avut următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Mecanică cu secţiile: Maşini unelte, Maşini de lucru (scule, dispozitive şi aparataj);
  2. Facultatea de Tehnologie cu secţiile: Turnătorie de fontă, oţel şi neferoase, Prelucrarea metalelor la cald şi la rece, tratamente termice;
  3. Facultatea de Construcţii cu secţiile: Construcţii civile şi industriale, Linii ferate şi clădiri feroviare;
  4. Facultatea de Mecanica Transporturilor cu secţiile: Locomotive şi organe, Automobile şi motoare.

La constituirea sa, Institutul Politehnic din Cluj a avut un număr de 2167 studenţi, dintre care: 1147 la cursuri de zi, 722 la cursuri fără frecvenţă şi 298 la cursuri speciale.

Pe facultăţi numărul de studenţi a fost:

Facultatea de Mecanică a preluat Institutul de Mecanică cu 1631 studenţi, dintre care: 696 la cursuri de zi, 298 la cursuri speciale de 4 ani şi 637.la cursuri fără frecvenţă. Cursurile speciale de 4 ani au funcţionat din 1951 până în 1956 cu specializările: Maşini – unelte, Dispozitive, Mecano – Energetică.

Facultatea de Tehnologie a avut 283 studenţi, din care: 198 la cursuri de zi şi 85 la cursuri fără frecvenţă.

Facultatea de Construcţii a avut 130 studenţi la cursurile de zi.

Facultatea de Mecanica Transporturilor a avut 123 studenţi la cursurile de zi. Această facultate a fost transferată în anul universitar 1956 – 1955 la Bucureşti.

În anul universitar 1956-1957 are loc unirea Facultăţii de Mecanică cu Facultatea de Tehnologie, luând fiinţă facultatea sub denumirea de Facultatea de Mecanică.

În 1960 se înfiinţează secţia de Electromecanică, care în 1964 se transformă în Facultatea de Electrotehnică.

În 1968 se înfiinţează secţiile de subingineri prin Ordinul Ministrului nr. 612 din 28 octombrie 1968; iar prin Decizia Ministrului Învăţământului nr. 92119 din 14 februarie 1970 se organizează, începând cu 1971, cursurile postuniversitare.

În cadrul Facultăţii de Mecanică, înfiinţată în anul universitar 1956-1957, au avut loc mai multe restructurări de secţii, unele secţii având o durată scurtă de funcţionare, altele schimbându-şi denumirea, după cum urmează:

În 1976 se înfiinţează secţiile cu profil metalurgic: Turnătorie (ingineri zi), Prelucrări Metalurgice (ingineri zi), Deformări Plastice şi Tratamente Termice (subingineri zi).

Între 1984-1990 la secţia de Turnătorie sunt pregătiţi şi ingineri şi subingineri la cursurile serale, iar la secţia de Deformări Plastice şi Tratamente Termice sunt pregătiţi şi subingineri la cursurie serale.

În anul 1990 se schimbă denumirea Institutului Politehnic din Cluj – Napoca în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În octombrie 1990 Facultatea de Mecanică se desparte în trei facultăţi între care Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor cu specializările:

În 1993, în regim experimental se înfiinţează profilul Materiale, cu specializăriele:

În 1997 se înfiinţează, în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, specializarea Ingineria Mediului Industrial, ulterior denumită Ingineria şi Protecţia Mediului Industrial, respectiv Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - în cadrul domeniului Ingineria Mediului.

Din cele prezentate mai sus, reiese că în cadrul învăţământului tehnic din Cluj, încă de la înfiinţarea Institutului Politehnic în 1953, au existat preocupări permanente pentru pregătirea de ingineri şi subingineri în domeniul tehnologiilor de prelucrare la cald a metalelor, şi a maşinilor şi utilajelor din acest domeniu.

In acest context, se poate afirma că la Institutul Politehnic din Cluj s-a format o puternică Şcoală Inginerească de Prelucrare la Cald a Metalelor - şcoală recunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate.

2. Evoluţia activităţilor curriculare în domeniul turnării metalelor

În primii ani de după înfiinţarea Institutului Politehnic din Cluj, pregătirea în domeniile Utilajului şi Tehnologiei Turnării, Maşini şi Utilaje pentru Prelucrare la Cald şi Tehnologia Prelucrării la Cald a fost asigurată de către Catedra de Tehnologia Metalelor.

În 1958 se înfiinţează Catedra de Maşini şi Utilaje de Prelucrare la Cald, prin trecerea unor cadre didactice de la Catedra de Tehnologia Metalelor (Virgil Moldovan, Ştefan Kovacs, Vladimir Zubac, Ioan Drăgan, Liviu Stan). Şeful catedrei, de la înfiinţare şi până în 1967, a fost Prof.dr.ing. Virgil Moldovan; iar din 1967 şi până în 1973 Prof.dr.ing. Ioan Drăgan.

După înfiinţarea Catedrei de Maşini şi Utilaje de Prelucrare la Cald au fost angajate noi cadre didactice: Gheza Müller, Gheorghe Zirbo, George Vermeşan, Adrian Roşu, Traian Canta, Mikloş Boier, Eugen Dragos,Liviu Morar.

În cadrul Catedrei de Maşini şi Utilaje de Prelucrare la Cald s-au dezvoltat laboratoare care au deservit disciplinele de Tehnologia Turnării, Utilaje de Turnătorie, Deformări Plastice, Utilaje de Deformare Plastică, Tratamente Termice şi Cuptoare. Laboratoarele care au funcţionat în turnătoria situată în clădirea din Stada Gh. Bariţiu nr. 26 au fost: Laboratorul de formare şi turnare, Laboratorul de analiză a nisipurilor de turnătorie, Laboratorul de elaborarea aliajelor neferoase, Laboratorul de analize tehnice şi modelăria.

În 1973 se regrupează Catedrele Maşini şi Utilaje de Prelucrare la Cald, Mecanică şi Rezistenţa Materialelor într-o catedră sub denumirea de Utilaj Tehnologic, Mecanică şi Rezistenţa Materialelor, a cărei şef de catedră a fost Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo între 1973 – 1977.

După mutarea Facultăţii de Mecanică pe platforma industrială a Clujului, în 1975 pentru deservirea disciplinelor de turnătorie au fost înfiinţate laboratoarele de: Formare-turnare; Elaborare a aliajelor feroase şi neferoase; Analiza nisipurilor de turnătorie; Modelărie în lemn şi modelărie metalică; Utilaje pentru turnătorie; Bazele teoretice ale turnării; Procese unitare în metalurgie; Analize tehnice. În urma eforturilor conducerii Institutului Politehnic Cluj-Napoca, a Facultăţii de Mecanică, în special a Prof. dr.ing. Gheorghe Zirbo, s-a aprobat construcţia corpului M, destinată secţiilor metalurgice. Această construcţie a fost finalizată în 1983.

În 1977 din Catedra de Utilaj Tehnologic – Mecanică şi Rezistenţa Materialelor se desprinde Catedra de Prelucrări la Cald, al cărei şef de catedră a fost: între 1977- 1983 Prof.dr.ing. Ioan Dragan, între 1983 -1988 Prof.dr.ing. Vladimir Zubac şi între 1989-1990 Şef lucrări ing. Liviu Stan.

Pe parcursul anilor au mai fost angajaţi la catedră ca şi cadre didactice:Liviu Nistor, Gheorghe Sas, Tiberiu Rusu, Doru Iancu, Ioan Biriş, Mircea Mociran, Radu Rusu, Constantin Şaramet, Vasile Filip Soporan, Dan Săbăduş.

Pentru buna desfăşurarea a activităţilor didactice, s-a apelat şi la cadre didactice asociate pentru unele discipline de turnătorie: Ing. Gheorghe Topan, Ing. Gheorghe Gall şi Ing. Marius Sabău de la Intreprinderea Armătura Cluj-Napoca, Ing. Gheorghe Roşca de la Intreprinderea Unirea Cluj-Napoca, Ing. Ion Mănescu – şef filială ICSITPSC Cluj-Napoca; precum şi la personal ajutător (ingineri, chimişti, tehnicieni şi muncitori): Ioan Hetea, Ioan Tarău, chim. Petru Dima, Iosif Syeidl, ing. Gligor Topan, Vasile Gabor, Andre Bagameri, Carol Toth,Andrei Peter, Alexandru Ţibrea, chim.Iscrulescu Elena, ing. Iosif Necrelescu, ing. Ştefan Kovacs.

În 1990, în urma înfiinţării Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra de Prelucrări la Cald se divide în trei catedre:

La Catedra de Turnarea Metalelor au fost încadrate următoarele cadre didactice: Prof.dr.ing. Vladimir Zubac, Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo, Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, Prof.dr.ing.Vasile Filip Soporan, Prof.dr.ing. Emil Nagy, Prof.dr.ing. Valer Micle, Conf.dr.ing. Viorel Dan, Şef lucrări ing. Gheorghe Sas, Şef lucrări ing.Dragoş Eugen, Şef lucrări dr.ing. Emil Riţi-Mihoc, Şef lucrări dr.ing. Simona Elena Avram, Şef lucrări dr.ing.Marius Crişan, Şef lucrări ing. Lehene Tiberiu, Şef lucrări ing. Dolha Constantin, Şef lucrări ing. David Ioan, Şef lucrări dr.ing.Ovidiu Nemeş.

Catedra Turnarea Metalelor girează pregătirea inginerească a studenţilor de la specializările: Echipamente pentru Procese Industriale (studii de licenţă - 4 ani), Procedee Speciale în Ingineria Procesării Materialelor, Procedee Speciale în Ingineria Fabricării Maşinilor şi Utilajelor (studii aprofundate ) – în colaborare cu Catedra de Ingineria Procesării Materialelor, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (studii de licenţă - 4 ani), Procedee Speciale în Protecţia Mediului (studii aprofundate) – în colaborare cu Catedra de Ingineria Suprafeţelor şi Protecţia Mediului.

Din 2005 girează şi specializarea Ingineria Procesării Materialelor din Cluj-Napoca şi Zalău (studiu universitar de licenţă - 4 ani).

Domeniul acoperit de Catedra de Turnarea Metalelor cuprinde atât discipline de domeniu cât şi de specialitate, cum sunt: Teoria solidificării aliajelor; Bazele teoretice ale turnării; Elaborarea şi turnarea aliajelor; Procedee de formare şi turnare; Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator; Modelarea şi optimizarea proceselor metalurgice; Sisteme de fabricaţie în industrie; Ingineria calităţii; Utilaje tehnologice pentru turnătorii; Protecţia mediului şi a muncii; Reciclarea materialelor; Igiena muncii; Managementul mediului; Studii de impact şi reabilitare a mediului; Procedee şi echipamente de tratare a apelor; Procedee şi echipamente de depoluare a solului; Deşeuri şi tehnologii de valorificare; Tehnologii avansate de procesare a materialelor; Reciclarea şi valorificarea deşeurilor industriale ,etc.

Activitatea didactică se concretizează într-un număr însemnat de – cursuri, îndrumătoare de laborator şi elaborare proiecte, monografii de specialitate de valoare, publicate în edituri de prestigiu, care se adresează studenţilor şi specialiştilor din domeniul ingineriei fabricaţiei de piese turnate şi a ingineriei şi protecţiei mediului.

Laboratoarele catedrei, în număr de 12, sunt dotate şi organizate pe funcţiuni didactice, de cercetare şi combinate.

O componentă importantă a activităţii cadrelor didactice este cea legată de specializările şi schimburile de experienţă realizate în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul unor programe ca: TEMPUS, Socrates-Erasmus, având ca parteneri universităţi de prestigiu din Europa ( Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Germania ).

Pe lângă activitatea didactică în cadrul Catedrei Turnarea Metalelor s-au intensificat preocupările privind dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă, expertiză tehnică şi altele. Tematica de cercetare cuprinde atât teme de cercetare fundamentală cât şi aplicativă, pe baza unor contracte ştiinţifice CNCSIS şi a unor contracte cu agenţi economici, axate în principal, pe următoarele direcţii:

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul catedrei este susţinută şi de Şcoala doctorala în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, coordonata de 5 conducători de doctorat şi care înglobează 40 doctoranzi, dintre care 11 cu frecvenţă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se remarcă printr-un număr însemnat de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de prestigiu şi volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Catedra Turnarea Metalelor este organizatorul unor manifestări ştiinţifice de înalt prestigiu ştiinţific, cu participare amplă a specialiştilor din ţară şi străinătate desfăşurate cu o anumită periodicitate.

Pentru activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică, Catedra Turnarea Metalelor dispune şi de o bibliotecă tehnică cu peste 3500 de cărţi şi reviste de specialitate în cadrul Fundaţiei Claudiu Ştefănescu.

Nivelul tehnic ridicat al activităţilor şi realizărilor de vârf ale Catedrei Turnarea Metalelor, sunt susţinute prin colaborări fructuoase cu cadre didactice şi specialişti în domeniu din institute ca: Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea din Bacău, Universitatea Transilvania Braşov, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, ICIA Cluj-Napoca, INTEC Bucureşti, ş.a.

Membrii catedrei sunt afiliaţi la asociaţiile profesionale: Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România (ATTR) şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).

În anul 2007 cele trei catedre: Catedra de Turnarea Metalelor, Catedra de Ingineria Procesării Materialelor şi Catedra de Ingineria Suprafeţelor şi Protecţia Mediului s-au reorganizat în două catedre:

Câteva repere cronologice, cu relevanţă în jalonarea activităţii curriculare în domeniul turnării metalelor, sunt menţionate în continuare:

1948 – Se înfiinţează Institutul de Mecanică din Cluj, cu opt catedre între care şi cea de Tehnologie, al cărei şef de catedră a fost Prof. emerit ing. Alexandru Domşa. – Se înfiinţează Institutul de Mecanică din Cluj, cu opt catedre între care şi cea de Tehnologie, al cărei şef de catedră a fost Prof. emerit ing. Alexandru Domşa.

1953 – Se înfiinţează Institutul Politehnic din Cluj cu 4 facultăţi între care şi facultatea de Tehnologie cu specializările: Turnătorie de fontă, oţel şi neferoase; Prelucrarea metalelor la cald şi la rece, tratamente termice.

1953 – Odată cu înfiinţarea Institutului Politehnic Cluj, Catedra de Tehnologie se transformă în Catedra de Tehnologia Metalelor, şef de catedră fiind Prof. emerit ing. Alexandru Domşa.

1956 – Prin unirea Facultăţilor de Tehnologie şi de Mecanică se înfiinţează Facultatea de Mecanică în cadrul căreia au funcţionat specializările: - Utilajul şi tehnologia turnării 1954-1958; Tehnologia prelucrării la cald 1958-1960; Utilajul şi tehnologia prelucrării la cald 1960-1966; Maşini şi utilaje pentru prelucrarea la cald 1966-1973.

1958 – Se înfiinţează Catedra de Maşini şi Utilaje de Prelucrare la Cald, prin trecerea unor catedre didactice (V. Moldovan, Şt. Kovacs, Vl. Zubac, I. Drăgan, L. Stan) de la Catedra de Tehnologia Metalelor. Şeful de catedră a fost între anii 1958 - 1967 Prof.dr.ing. Virgil Moldovan, iar între 1967 – 1983 Prof.dr.ing. Ioan Drăgan.

1965 – A fost publicată prima carte de referinţă în domeniul utilajelor de turnătorie: Utilaje pentru turnătorie, vol. 1, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, autor V. Zubac.

1970 – A fost publicată la Litografia IPC prima carte de referinţă în domeniul turnării, şi anume: Cursul de Tehnologia Turnării, autori V. Vulcu şi Gh. Zirbo.

1974 - Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo a obţinut Ordinul Muncii clasa III -a.

1975 – A fost publicat la Litografia IPC primul îndrumător de laborator în domeniul turnării : Lucrări de laborator - Turnătorie, autori Gh. Zirbo, A. Roşu.

1977 – Din Catedra de Utilaj Tehnologic – Mecanică şi Rezistenţa Materialelor se desprinde Catedra de Prelucrări la Cald, al cărei şef de catedră a fost: între 1977- 1983 Prof.dr.ing. Ioan Dragan, între 1983 -1988 Prof.dr.ing. Vladimir Zubac şi între 1989-1990 Şef lucrări ing. Liviu Stan.

1985 – Din iniţiativa şi coordonarea Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo, Catedra de Prelucrări la Cald a organizat sub egida Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România A-9-a Conferinţă Naţională de Turnătorie la Cluj-Napoca, în zilele de 23-25 mai.

1988 – Sub egida Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor din România – Comisia de Turnătorie (CNIT), Catedra de Prelucrări la Cald, împreună cu ICSITPSCM Bucureşti şi CUG Cluj-Napoca, a organizat în zilele de 18-19 februarie la Cluj-Napoca manifestarea tehnico-ştiinţifică “Utilizarea energiei microundelor în turnătorie. Materiale compozite turnate şi procedee noi în turnarea metalelor”.

1989 –A fost publicat Cursul de Tehnologia Turnării – vol.I şi vol.II, autori Gh. Zirbo de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi I. Ciobanu de la Universitatea Transilvania Braşov.

1990 - În urma înfiinţării Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra de Prelucrări la Cald se divide în trei catedre:

1990 – 1999 – Şef de catedră la Catedra de Turnarea Metalelor a fost Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo.

1990 –În cadrul Catedrei de Turnarea Metalelor s-a iniţiat organizarea studiilor de doctorat, sub conducerea ştiinţifică a: Prof.dr.ing. Gheorghe ZIRBO (începând cu 1990), Prof.dr.ing. Vladimir ZUBAC (începând cu 1991), Prof.dr.ing. Vasile SOPORAN (începând cu 1999), Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu (începând cu 2003), Prof.dr.ing. Valer MICLE (începând cu 2005).

1992 – 2000 – Prof.dr.ing.Tiberiu Rusu a îndeplinit funcţia de prodecan al Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

1994 – Catedra de Turnarea Metalelor prin Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan şi Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, a participat la organizarea Primei Conferinţe Internaţionale de Materiale şi Tehnologii de Fabricaţie – MATEH`94, desfăşurată la Cluj-Napoca în zilele de 18-20 mai.

1994 – Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan obţine premiul ”Henri Coandă” al Academiei Române pentru grupul de lucrări “ Modelarea la nivel macrostructural a solidificării aliajelor”, publicat în 1994.

1995 – La iniţiativa Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan, Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, Prof.dr.ing. Victor Romulus Constantinescu, Prof.dr.ing. Traian Canta, cu sprijinul Ing.Radu Hanga-Director general şi Ing.ec .Marius Bondrea –Director resurse umane Combinatul Metalurgic Câmpia Turzii se înfiinţează Colegiul Universitar Câmpia Turzii, în subordinea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în care funcţionează şi secţia Controlul Proceselor Metalugice.

1996 – Debutează programul de pregătire postuniversitară prin studii aprofundate de un an: Materiale Noi cu Proprietăţi Speciale, Procedee Speciale în Ingineria Procesării Materialelor şi Procedee Speciale în Ingineria Fabricării Maşinilor şi Utilajelor.

1997 – Catedra de Turnarea Metalelor, sub coordonarea Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo şi sub egida ATTR a organizat în zilele de 3-5 iunie la Cluj-Napoca A-14-a Conferinţă Naţională de Turnătorie.

1997 – Din iniţiativa şi cu aportul unor cadre didactice de la Catedra Turnarea Metalelor (T.Rusu, Gh.Zirbo, V.Soporan, V.Micle, V.Dan, E.Riţi-Mihoc) şi Catedra ISPM (G.Vermeşan, I.Biriş) se înfiinţează specializarea Ingineria Mediului Industrial – prima din România în acest domeniu.

1997 – În octombrie, din iniţiativa şi coordonarea: Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan şi Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo, în colaborare cu Prof.dr.ing. Doru Mihai Ştefănescu – Universitatea din Alabama SUA, a fost organizat Seminarul Ştiinţific ”Cercetări privitoare la modelarea unor procese metalurgice”.

1998 – Din iniţiativa şi coordonarea prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan şi prof.dr.ing. Gheorge Zirbo, a fost organizată prima Conferinţă Naţională de Turnarea şi Solidificarea Metalelor şi Aliajelor – TSMA`98 la Cluj-Napoca în zilele de 27-28 mai, avându-l ca preşedinte pe Prof.dr.ing. Doru Mihai Ştefănescu – Universitatea din Alabama, SUA. Lucrările ştiinţifice au fost publicate în periodicul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – “Turnarea şi Solidificarea Metalelor şi Aliajelor”, tome I, numărul 1, Editura U.T.Pres Cluj-Napoca, ISBN 1453-9756.

1998 – În luna iunie, din inţiativa a 40 de cadre didactice specializate în domeniul turnării aliajelor (Gh.Zirbo, V.F. Soporan, T.Rusu, V.Micle, V.Dan, E.Riţi-Mihoc, S.Avram, C.Dolha, C.Cosneanu, DM.Ştefănescu, M.Săndulescu, M.Dumitru, Cl.Ştefănescu, ş.a) a fost înfiinţată Fundaţia”Claudiu Ştefănescu”- fundaţie ce poartă numele reputatului specialist în domeniul fabricaţiei de piese turnate din România – ing. Claudiu Ştefănescu. Fundaţia deţine o bibliotecă tehnică cu peste 3500 cărţi şi reviste de specialitate.

1998 – În data de 27 mai în Aula Alexandru Domşa, Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca Prof.dr.ing. Doru Mihai Ştefănescu, din iniţiativa şi propunerea Prof.dr.ing. Gheorghe Zirbo şi Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan.

1998.- Catedra Turnarea Metalelor prin prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan, prof.dr.ing. Tiberiu Rusu şi prof.dr.ing. Emil Nagy a participat la organizarea celei de-a doua Conferinţe Internaţionale de Materiale şi Tehnologii de Fabricaţie – MATEHN`98“ desfăşurată în zilele de 10-13 septembrie la Cluj-Napoca.

2000 – 2004 – Şef de catedră la Catedra de Turnarea Metalelor a fost Prof.dr.ing.Emil Nagy.

2000 – În iulie, colectivul de cadre didactice de la Catedra de Turnarea Metalelor (Gh.Zirbo, V.Dan, E.Riţi-Mihoc) în colaborare cu MICROTEC Cluj-Napoca (C.Puiu) au finalizat şi au pus în funcţiune prima instalaţie de tratament a tumorilor din România “Instalaţia pentru terapie antitumorală prin hipertermie generată de microunde – IMUH-1“, beneficiar Institutul Oncologic “Prof.dr.I.Chircuţa” din Cluj-Napoca (brevet de invenţie RO118377/2004).

2000 – 2004 – Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a îndeplinit funcţia de Prefect al Judeţului Cluj.

2000 – 2004 – Prof. Dr. ing. Tiberiu Rusu a îndeplinit funcţia de Decan al Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

2002 – Catedra Turnarea Metalelor, prin Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan, Prof.dr.ing. Valer Micle, Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, prof.dr.ing. Emil Nagy şi Conf.dr.ing. Viorel Dan a participat la organizarea celei de-a treia Conferinţe Internaţionale de Materiale şi Tehnologii de Fabricaţie – MATEHN`02“, desfăşurată la Cluj-Napoca în perioada 12-14 septembrie.

2002 – A fost înfiinţat, din iniţiativa şi coordonarea Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, primul laborator în probleme de mediu din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la Catedra de Turnarea Metalelor: “Procedee şi echipamente pentru tratarea apei”, care din 2006 funcţionează sub denumirea de “Analiza mediilor industriale - analiza calităţii apei - analiza tehnică - controlul mediilor industriale”.

2002 – Din iniţiativa şi coordonarea prof.dr.ing. Tiberiu Rusu şi prof.dr.ing.Vasile Filip Soporan a fost organizată – în colaborare cu Expo Transilvania – prima Expoziţie şi Conferinţă Internaţională pentru Tehnicile şi Instalaţiile destinate Protecţiei Mediului ECO-CITY and LIVE la Cluj-Napoca; cu această ocazie Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu a primit premiul de excelenţă.

2002 – In noiembrie, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a fost decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cavaler.

2003 – Din iniţiativa şi coordonarea Prof.dr.ing. Valer Micle a fost înfiinţat laboratorul pe probleme de mediu: ”Procedee şi echipamente de depoluare a solului”.

2004 – 2008 - Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a îndeplinit mandatul de Deputat în Parlamentul României, secretarul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrului ecologic.

2004 – În perioada martie-octombrie, şef de catedră la Catedra de Turnarea Metalelor a fost Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, care din martie a fost ales şi Cancelar al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

2004 –2007 - Conf.dr.ing. Viorel Dan a îndeplinit funcţia de şef de catedră la Catedra de Turnarea Metalelor

2004 –2008 În martie Prof. dr. ing. Valer Micle a îndeplinit funcţia de Prodecan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

2004 – Sub preşedinţia Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a fost organizată a doua ediţie a Conferinţei Naţionale – TSMA`04, desfăşurată în zilele de 15-16 octombrie la Cluj-Napoca. Lucrările ştiinţifice au fost publicate în periodicul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca “Turnarea şi Solidificarea Metalelor şi Aliajelor”, tome II, numărul 1, Editura UTPres Cluj-Napoca, ISBN.

În cadrul Conferinţei a avut loc şi Seminarul Solide Edge, moderator Prof.dr.ing. Adrian Pîslă.

2004 – Din iniţiativa şi în coordonarea prof.dr.ing. Tiberiu Rusu, în colaborare cu prof.dr.ing. George Vermeşan (Catedra ISPM, debutează specializarea Procedee Speciale în Protecţia Mediului – studii aprofundate.

2004 –în noiembrie, prof.dr.ing. Tiberiu Rusu a fost decorat de Preşedintele României cu Medalia „Meritul în Învăţământ”.

2005 – Colectivul de cadre didactice format din: Prof. dr. ing. Tiberiu Rusu, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan, Prof.dr.ing. Valer Micle, Conf.dr.ing. Viorel Dan şi Şef lucrări dr.ing. Emil Riţi-Mihoc au participat la elaborarea curriculei universitare pentru noul sistem de studii universitare de licenţă ,în conformitate cu tendinţele la nivel naţional şi european în domeniul învătămantul tehnic superior. Debutează studiile universitare de licenţă-ciclul 4 ani-la specializările: Ingineria şi protecţia mediului in industrie (Cluj-Napoca), Ştiinţa materialelor (Cluj-Napoca) şi Ingineria procesării materialelor (Cluj-Napoca, Zalău).

2007 – La 1 octombrie Cele trei catedre: Catedra de Turnarea Metalelor, Catedra de Ingineria Procesării Materialelor şi Catedra de Ingineria Suprafeţelor şi Protecţia Mediului s-au reorganizat în două catedre:

2007 –In iulie, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a fost decorat de Preşedintele Adunării Parlamentare a Francofoniei cu Ordinul „Pleiadrei „ în grad de cavaler.

2008 – În martie, Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu a fost ales Prorector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

2008 – În martie, Prof.dr.ing. Valer Micle a fost reales Prodecan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

2008 – În martie, Conf.dr.ing. Viorel Dan a fost reales Şef de catedra al Catedrei de Ingineria Mediului.

2008 –În decembrie, Prof.dr.ing. Vasile Filip Soporan a fost reales deputat în Parlamentul României pentru legislatura 2008 – 2012.Bibliografie

1.*** Scurt istoric al specializării Turnătorie de fontă, oţel şi neferoase – proiect de monografie, Editura U.T.Pres, 2008, Cluj-Napoca.

2. Nistor I.S. - Istoria Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, UTPres, Cluj-Napoca,2004.

Prof. dr.ing. Gheorghe ZIRBO

Conf.dr.ing. Viorel DAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca