Departamentul de Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

 
 

In actuala structură şi denumire, Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile (IMADD) funcționează din octombrie 2011 pe structura Catedrei de Ingineria Mediului, ca urmare a reorganizării Universității Tehnice din Cluj-Napoca în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

In prezent, Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, ca structură a Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului, are ca misiune realizarea trinomului unei universități antreprenoriale: educație – cercetare – servicii în comunitate.

Misiunea de educație constă în formarea profesională în domeniul ingineriei mediului, la nivel universitar (licență - master - doctorat) şi postuniversitar.

Misiunea de cercetare urmărește generarea şi transferul de cunoaștere prin cercetare științifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creație individuală şi colectivă - în domeniile protecției și ingineriei mediului, a ingineriei materialelor și a antreprenoriatului ecoresponsabil.

Serviciile în comunitate urmăresc promovarea şi dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat cu mediul socio-economic local, regional, național si internațional - în scopul implicării Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile în rezolvarea problemelor comunității şi creșterii vizibilității şi prestigiului Universității.

Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile dispune de o baza materială modernă pentru desfășurarea activităților didactice şi de cercetare, în domeniile inginerei mediului și a ingineriei materialelor.

Scurt istoric: 55 de ani de învățământ tehnic superior clujean în domeniul prelucrării la cald a metalelor

 

Prezentare

Seria: Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul

Dezvoltării Durabile

IMADD