ACTA TECHNICA NAPOCENSIS
Series: Environmental Engineering and 
Sustainable Development Entrepreneurship
Department of Environmental Engineering and Sustainable Development Entrepreneurship
B-dul Muncii 103-105, room M112, Tel. +40 264 401 624 welcome.html
 

Volume 4, Issue 1, January – March 2015 

CONTENT / CUPRINS


TITLE PAGE - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIES ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP

COPERTA INTERIOARA - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIA INGINERIA MEDIULUI SI ANTREPRENORIATUL DEZVOLTARII DURABILE


EDITORIAL – THE WEALTH OF ENTREPRENEURIAL ACTION TIME

EDITORIAL – BOGĂȚIA TIMPULUI DE ACȚIUNE ANTREPRENORIALĂ

Vasile Filip SOPORAN, pag. 7


INFLUENCE OF ADSORBENTS ON REMOVAL OF COPPER IONS FROM WASTEWATER USING ADSORPTION AND ION EXCHANGE PROCESSES

INFLUENȚA ADSORBANȚILOR LA ÎNDEPĂRTAREA IONILOR DE CUPRU DIN APELE UZATE UTILIZÂND PROCESELE DE ADSORBȚIE ŞI SCHIMB IONIC

Andreia MOLEA, Andreea SURCHEA, Violeta POPESCU, pag. 13


STUDY ON THE OPPORTUNITIES OF USING PHYTOREMEDIATION TO TREAT LEACHATE FROM MUNICIPAL LANDFILLS

STUDIU ASUPRA OPORTUNITĂȚILOR DE TRATARE A LEVIGATULUI PROVENIT DE LA DEPOZITELE DE DEȘEURI MUNICIPALE PRIN FITOREMEDIERE

Melania-Nicoleta BOROȘ, Dan-Vlad JAŞCĂU, Valer MICLE, pag. 23


MICROPLASTIC FIBERS POLLUTION OF MARINE HABITATS

POLUAREA HABITATELOR MARINE CU MICROFIBRE DE PLASTIC

Dan Andrei MORAR, Alin TEUȘDEA, Adrian TIMAR, pag. 33


EFFICIENT METHODS OF TREATING THE LEACHATE GENERATED FROM MUNICIPAL WASTE LANDFILLS

METODE EFICIENTE DE TRATARE A LEVIGATULUI GENERAT DIN DEPOZITELE DE DESEURI MUNICIPALE

Dan-Vlad JAȘCĂU, Melania BOROȘ, Timea GABOR, Ioana Monica SUR,

Elena Maria PICĂ, pag. 41


STUDIES AND RESEARCH ON OBTAINING SOUND ABSORBING MATERIALS FROM WASTES – Ph.D. THESIS – Summary

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA UNOR MATERIALE FONOABSORBANTE DIN DEŞEURI –TEZĂ DE DOCTORAT – Rezumat

Ancuţa Elena TIUC, pag. 51

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4