ACTA TECHNICA NAPOCENSIS
Series: Environmental Engineering and 
Sustainable Development Entrepreneurship
Department of Environmental Engineering and Sustainable Development Entrepreneurship
B-dul Muncii 103-105, room M112, Tel. +40 264 401 624 welcome.html
 

Volume 3, Issue 4, October – December 2014

CONTENT / CUPRINS


TITLE PAGE - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIES ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP

COPERTA INTERIOARA - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIA INGINERIA MEDIULUI SI ANTREPRENORIATUL DEZVOLTARII DURABILE


EDITORIAL - UNIVERSITIES ENTREPRENEURIAL AND RESPONSIBLE TO NOMADIC AND SEDENTARY A NATION

EDITORIAL - UNIVERSITĂȚILE ANTREPRENORIALE ȘI RESPONSABILE ÎNTRE NOMADISMUL ȘI SEDENTARISMUL UNEI NAȚIUNI

Vasile Filip SOPORAN, pag. 7


CONSIDERATIONS ON THE ECOLOGICAL EFFECTS OF COMPUTATIONAL RESEARCH REGARDING THE CONSTRUCTION OF CASTINGS

CONSIDERAŢII ASUPRA EFECTELOR ECOLOGICE ALE CERCETĂRILOR COMPUTAŢIONALE CU REFERIRE LA CONSTRUCŢIA PIESELOR TURNATE

Tiberiu LEHENE, Michaela Bianca SOPORAN, pag. 9


ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT IN MATERIALS PROCESSING IN TERMS OF TECHNOLOGICAL EVOLUTION

DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALĂ ÎN PROCESAREA MATERIALELOR ÎN CONDIŢIILE EVOLUŢIEI TEHNOLOGICE

Emil NAGY, pag. 17


CONSIDERATIONS REGARDING EUROPEAN INSTITUTIONAL TERMINOLOGY PERSPECTIVES ON GOOD WASTE MANAGEMENT

CONSIDERAȚII ASUPRA PERSPECTIVELOR TERMINOLOGIEI INSTITUȚIONALE EUROPENE CU PRIVIRE LA BUNA GESTIONARE A DEŞEURILOR

Alin Lenuţ POP, Vasile Filip SOPORAN, pag. 27


INTEGRATING BIODIVERSITY INTO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII

Tudor Andrei RUSU, Sanda PADURETU, Timea GABOR, pag. 33


CONSIDERATIONS TO THE DEVELOPMENT OF A MODERN METHOD TO EVALUATE WATER RADIOACTIVITY FROM BĂIȚA, BIHOR AREA

CONSIDERAȚII PRIVIND ELABORAREA UNEI METODE MODERNE DE EVALUARE A RADIOACTIVITĂȚII APELOR UZATE DIN ZONA BĂIȚA, BIHOR

Alexandra Elena DOROFTEI, Tudor Andrei RUSU, Mircea RIȘTEIU, pag. 45


METHODS OF IN SITU BIOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS: A REVIEW

METODE DE BIOREMEDIERE IN SITU A SOLURILOR CONTAMINATE: STUDIU

Ioana Monica SUR, pag. 53


THE IMPACT OF VEHICULAR TRAFFIC ON NOISE LEVELS IN URBAN AREAS - CASE STUDY CLUJ NAPOCA, MIHAI VITEAZU MARKET

IMPACTUL TRAFICULUI AUTO ASUPRA NIVELULUI DE ZGOMOT ÎN AGLOMERĂRILE URBANE – STUDIU DE CAZ CLUJ NAPOCA, PIAŢA MIHAI VITEAZU

Simona Elena AVRAM, Marius Dan CRIŞAN, pag. 59


COMMUNICATION AND IDENTITY

COMUNICARE ŞI IDENTITATE

Marius NENCIULESCU, pag. 71


INFORMATIONS – The Conference on “Entrepreneurship, Business Environment and Sustainable Development” Cluj-Napoca, July 3rd - 4nd, 2014

INFORMAȚII – Conferința Antreprenoriat, “Mediu de Afaceri şi Dezvoltare Durabilă“ Cluj–Napoca, 3 - 4 iulie 2014

Ancuţa Elena TIUC, pag. 79


INDEX – Journal Acta Tehnica Napocensis, Series Environmental Engineering And Sustainable Development Entrepreneurship, Volume 3, Issues 1 – 4

INDEX – Revista Acta Tehnica Napocensis, Seria Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, Volumul 3, Numerele 1 – 4

Timea GABOR, pag. 89

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4