ACTA TECHNICA NAPOCENSIS
Series: Environmental Engineering and 
Sustainable Development Entrepreneurship
Department of Environmental Engineering and Sustainable Development Entrepreneurship
B-dul Muncii 103-105, room M112, Tel. +40 264 401 624 welcome.html
 

Volume 4, Issue 2, April – June 2015

CONTENT / CUPRINS


TITLE PAGE - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIES ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP

COPERTA INTERIOARĂ - ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, SERIA INGINERIA MEDIULUI SI ANTREPRENORIATUL DEZVOLTARII DURABILE


EDITORIAL – NICHOLAS GEORGESCU-ROENGEN, PROMOTER OF CIRCULAR ECONOMY

EDITORIAL – NICHOLAS GEORGESCU-ROENGEN, PROMOTOR AL ECONOMIEI CIRCULARE

Vasile Filip SOPORAN, pag. 7


STUDY OF SORPTION CAPACITY AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES

STUDIUL CAPACITĂȚII DE ADSORBȚIE ŞI A ACTIVITĂȚII FOTOCATALITICE ALE NANOPARTICULELOR DE DIOXID DE TITAN

Andreia MOLEA, Violeta POPESCU, George Liviu POPESCU, Emanuela CHIVER, pag. 13


CORRELATION ANALYSIS IN THE PRE-MODELING STAGE OF HEAVY METALS MIGRATION INTO THE SOIL

UTILIZAREA ANALIZEI DE CORELAȚIE ÎN ETAPA DE PREMODELARE A MIGRĂRII METALELOR GRELE ÎN SOL

George Călin ROGOZAN, Valer MICLE, Dumitru Dan PORCAR, pag. 25


SUPERIOR RECOVERY OF NON-METALLIC WASTE BY MAKING SOUND ABSORBING MATERIALS

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A DEŞEURILOR NEMETALICE PRIN REALIZAREA DE MATERIALE FONOABSORBANTE

Ancuţa-Elena TIUC, Horaţiu VERMEŞAN, Timea GABOR, pag. 35


ARCHITECTURE HIERARCHY SYSTEMS IN ENGINEERING AND LEGAL CONVERGENCES

ARHITECTURA SISTEMELOR DE IERARHIZARE IN CONVERGENȚELE JURIDICO-INGINEREȘTI

Alin Lenuţ POP, Vasile Filip SOPORAN, pag. 43

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

Volume I, year 2012

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume II, year 2013

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4


Volume III, year 2014

 1. Issue 1

 2. Special Edition - 3rd International Congress Automotive, Motor, Mobility, Ambient - AMMA 2013

 3. Issue 2

 4. Issue 3

 5. Issue 4


Volume IV, year 2015

 1. Issue 1

 2. Issue 2

 3. Issue 3

 4. Issue 4